W ramach opieki nad aplikacją i rozwoju tomCRM wdrożyliśmy dla firmy OSECOMEC dodatkowe funkcje.

Zakres prac:

  • Moduł Książki Pocztowej zintegrowany z modułem Uczestnicy
  • Moduł Bazy Sal Szkoleniowych
  • Rozszerzenie systemu uprawnień

Aktualnie aplikacja tomCRM w firmie OSEC/OMEC wykorzystywana jest przez dziesięcioosobowy
zespół w trzech ośrodkach.