Całkowicie nową funkcją w tomCRM 2.0 jest zarządzanie zadaniami.
Funkcja pozwala na tworzenie własnej listy zadań jak również przydzielania zadań innym użytkownikom CRM.

Prosta lista zadań i wyszukiwarka daje pełną kontrolę zarządzaniem, przeglądaniem i filtrowaniem zadań
z wykorzystaniem parametrów tj. deadline, priorytet, status, przydzielono, przypisano do klienta.

Zadania można przypisywać do użytkowników do realizacji ale również przypisywać je do stworzonych wcześniej klientów lub/i osób kontaktowych. Pozwoli to na bardziej zaawansowane wykorzystanie list zadań.