Użytkownicy serwisu

ENNOVA Spółka Jawna będąc właścicielem serwisów internetowych www.tomCRM.com oraz www.tomCRM.pl zapewnia swoich użytkowników, iż w pełni szanuje ich prawo do prywatności i ochrony danych.
Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy.
Przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych loginów i haseł.

Gromadzenie danych

Strony serwisów internetowych www.tomCRM.com oraz www.tomCRM.pl gromadzą dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnego przeprowadzenia zawieranych transakcji. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa.

Ochrona informacji

Należytą ochronę danych zapewniamy dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym zastosowanym na stronach naszego serwisu internetowego. Formularze i ankiety wypełniane przez Państwa w trakcie współpracy, a także sam proces rejestracji i logowania do naszych baz danych realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL zwiększającego ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Zmiana informacji

Dzięki zastosowaniu łatwego w obsłudze systemu logowania umożliwiamy Państwu stały dostęp do wprowadzonych przez Państwa danych i zamówień. Dzięki temu możecie Państwo bez przeszkód aktualizować i uzupełniać swoje dane, oraz w zakresie dopuszczonym przez właściwe procedury korygować oferty i oświadczenia.

Pliki cookies

W celu lepszego poznania Państwa oczekiwań i przygotowania odpowiedniej oferty stosujemy mechanizm “cookies”. Są to informacje, które nasz serwer zapisuje na dysku Państwa komputera, dzięki czemu będziecie Państwo “rozpoznawani” przy każdym kolejnym połączeniu z serwisem. System “cookies” nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera i można go wyłączyć, jednakże należy pamiętać, iż “cookies” pozwalają na ułatwienie poruszania się po serwisie.

Uwagi

Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard obsługi informujemy o możliwości kierowania sugestii oraz pytań pod adres

Ponadto dane wprowadzone przez Użytkownika do systemu są przechowywane w taki sposób, aby uniemożliwić ich utratę w razie awarii.